Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 648,000 449,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 548,000 349,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
159,000 99,500 0
.name.vn 74,000 39,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 298,100 309,100 309,100
.net 339,900 350,900 339,900
.org 317,900 328,900 306,900
.biz 477,400 578,600 477,400
.info 556,600 844,800 556,600
.asia 469,700 480,700 469,700
.mobi 556,600 925,100 697,400
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,201,200
.co 898,700 887,700 909,700
.us 335,500 346,500 348,700
.eu 238,700 238,700 238,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 317,900 486,200 486,200
.shop 917,400 1,105,500 1,105,500
.blog 765,600 925,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 331,100 39,600
.top 53,900 143,000 53,900
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 855,800 1,038,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 240,900 262,900 240,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 452,100 320,100
.gift 620,400 631,400 620,400
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0774999974
EnglishVietnamese